Disclaimer

Op alle teksten, foto’s en afbeeldingen op deze website rust een copyright van de Club voor Geweldige Ideeën. Foto’s door Ewout Pahud des Mortanges, Illustraties door Julia van Leeuwen. Achtergrondfoto’s afkomstig van www.pexels.com door Alexandre P. Junior en Free Nature Stock.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club voor Geweldige Ideeën.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Wilt u ook lid worden van onze club? 😉

Heeft u een probleem waar wij over mee kunnen denken? Heeft u interesse in deze methodiek? Wilt u een bijdrage leveren aan één van onze projecten? Of heeft u misschien een andere vraag? Neem gerust contact op!